Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως το πρακτικό ΙΙΙ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», προϋπολογισμού 2.601.784,68€

Εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ», προϋπολογισμού 2.601.784,68€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως στις 19 Ιουλίου.

Ο Δήμος Ζαχάρως ακυρώνει τις μεγάλες εκπτώσεις σε τρία έργα: Όχι πάνω από 50%…!

Απόφαση που ίσως δρομολογήσει γενικότερες εξελίξεις στο θέμα των εκπτώσεων στα δημόσια έργα, έλαβε ο δήμος Ζαχάρως, καθώς αποφάσισε να …

Όλη η επικαιρότητα