Ο απολογισμός της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για το 2021

Πηγές χρηματοδότησης για τα εγκεκριμένα έργα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΚΑΠ) , ενώ έχει προταθεί ένα να ενταχθεί στο Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και άλλα τρία έργα προϋπολογισμού 34,6 ευρώ στο πρόγραμμα ανάπτυξης «Αντώνης Τρίτσης». Επίσης, ανάμεσα στις αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει η Οικονομική επιτροπή ήταν και 127 που αφορούν το έργο της μεταφοράς μαθητών και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες. 

Όλη η επικαιρότητα