Δαπάνες για οικοσυσκευές από πλημμύρες και στην Τριφυλία εκτός από Καλαμάτα και Μεσσήνη

ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ αλλά αντιμετώπιση δαπανών για την βιοτικές ανάγκες καλύπτει η επιχορήγηση 500.000 ευρώ που κατανεμήθηκε σε Δήμους της Μεσσηνίας για …

Όλη η επικαιρότητα