Δήμος Ήλιδας: Πρωτοπορεί με την ενσωμάτωση ηλεκτρονική εφαρμογής καταγγελιών

Ο Δήμος Ήλιδας πρωτοπορεί και ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στις διοικητικές του δομές, υιοθετώντας την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας «novoville», …

Όλη η επικαιρότητα