490 εισακτέοι φοιτητές αναμένονται συνολικά στα τμήματα ΑΕΙ Ηλείας – Επιτακτική ανάγκη το campus Γεωπονίας

Ίδιος με πέρυσι παραμένει φέτος ο αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Ο συνολικός αριθμός …

Όλη η επικαιρότητα