Οι αρχιτεκτονικοί θησαυροί της Πάτρας που τους έφαγε η αντιπαροχή κι έγιναν πολυκατοικίες

Ήταν Δεκέμβριος του 1960 όταν οι Πατρινές εφημερίδες κυκλοφορούσαν με μεγάλους τίτλους : «Αι Πάτρα λαμβάνουν όψιν μεγαλούπολεως.  ∆ύο νέαι …

Όλη η επικαιρότητα