Ο βουλευτής Κ. Τζαβάρας για την υπόθεση παραχώρησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Αγουλινίτσας – Κάστας – Μουριάς

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ-ΚΑΣΤΑΣ-ΜΟΥΡΙΑΣ Βουλευτές μεσάζοντες και υπουργοί κεκράκτες του ΣΥΡΙΖΑ απεργάζονται σε μυστικά διαβούλια τον παραγωγικό και αναπτυξιακό …

Όλη η επικαιρότητα