Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Πολιτών – Κατάργηση πιστοποιητικών

Την 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από: α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, …

Όλη η επικαιρότητα