Κάμπος Ηλείας: «Βράζουν» οι καλλιέργειες από την συνεχή βροχόπτωση και την υψηλή θερμοκρασία

Σαπίζουν οι αγροτικές καλλιέργειες στη Βουπρασία εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης και της υψηλής θερμοκρασίας  και όσα προϊόντα γλυτώσουν θα είναι …

Όλη η επικαιρότητα