Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου Πύργου: Ομοφωνία με αστερίσκους για τα όρια των οικισμών

Με ομόφωνη απόφαση, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις, εγκρίθηκε από το δημοτικό Συμβούλιο Πύργου η απόφαση έγκρισης των ορίων των οικισμών …

Όλη η επικαιρότητα