Προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής – Το πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αρχ. Ολυμπίας για το 23′

Oμόφωνα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε μετά από σχετική συνεδρίαση, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2023.

Όλη η επικαιρότητα