Αλλάζει η διαδικασία συμψηφισμού ποσών για το Εισόδημα Αλλυλεγγύης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού ποσών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δίνει απόφαση της …

Όλη η επικαιρότητα