Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συνάντηση εργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο) πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου …

Όλη η επικαιρότητα