Διευκρινίσεις για όσους δεν πήραν ή έλαβαν ψαλιδισμένο το Κοινωνικό Εισόδημα

Σε διευκρινίσεις για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, η πρώτη πληρωμή του οποίου «πραγματοποιήθηκε την 28η Μαρτίου ουσιαστικά χωρίς προβλήματα» προχωρά …

Όλη η επικαιρότητα