Χρησιδανείο με το ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημ. Συμβούλιο Πύργου

*Για την προμήθεια και λειτουργία Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Μέσων Με αρκετά σημαντικά θέματα, όπως η λήψη απόφασης για τη  σύναψη σύμβασης …

Όλη η επικαιρότητα