Κ/Ξ “ΚΤΗΜΑ 2016”: Αναφορικά με τις τροποποιήσεις λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Πύργου

Με βάση την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019), λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η …

Δελτίου Τύπου της Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016»

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις …

Όλη η επικαιρότητα