Ανακάμπτει η κτηματαγορά

Σταθεροποίηση των αξιών και άνοδο των ενοικίων και των τιμών πώλησης, σε συγκεκριμένες περιοχές με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, προβλέπουν ότι …

Όλη η επικαιρότητα