Στον Δήμο Μεσσήνης μεταβιβάζεται το Δημοτικό Σχολείο Λάμπαινας

Στον Δήμο Μεσσήνης μεταβιβάζεται το καταργημένο Δημοτικό Σχολείο στη Λάμπαινα, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική διαπιστωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …

Όλη η επικαιρότητα