Δ. Καλαματιανός: “Δεν υπάρχει θέμα συνένωσης σε Λιμενικό Ταμείο όπως της Κυλλήνης”

Δεν υπάρχει θέμα συνένωσης Λιμενικών Ταμείων, το καθεστώς των δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που ανήκουν στην κατηγορία «Εθνικών Λιμένων» όπως η …

Όλη η επικαιρότητα