Προσοχή στα λιόκλαρα!

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι με τη φωτιά και ειδικότερα όσον αφορά την καύση των υπολειμμάτων κλάδευσης ή όπως είναι ευρέως γνωστά, τα λιόκλαρα.

Όλη η επικαιρότητα