Τι μισθό λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο

Τα μισθολογικά κλιμάκια των κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) καθώς και τα έτη μισθολογικής ωρίμανσης, έτσι όπως …

Όλη η επικαιρότητα