Δυνατή η μίσθωση καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημοσίας υγείας

Με τροπολογία που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δημοσιοποείται η μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων …

Όλη η επικαιρότητα