Ο υπ. Περιβάλλοντος, Γ. Σταθάκης στην Τετραμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας

«Η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση ωρίμανσης της κατασκευής του  …

Όλη η επικαιρότητα