Σύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης από το «Ολύμπιον» στην Αμαλιάδα – Στην υπηρεσία των νεφροπαθών της Ηλείας

Η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στον πάσχοντα αποτελεί βασική μέριμνα και προτεραιότητα για το θεραπευτήριο «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Α.Ε.» και κατ’ …

Όλη η επικαιρότητα