Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου: Κλειστό ακόμα…

*Οι δυο αρχαιοφύλακες που προσλήφθηκαν δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες φύλαξης Κλειστό εξακολουθεί να παραμένει το Αρχαιολογικό Μουσείο …

Όλη η επικαιρότητα