Κ. Παναγιωτόπουλος: Πρόταση συμμετοχής σε εταιρείες ενεργειακών κοινοτήτων παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια με net metering

Χρειάζεται οπωσδήποτε όλοι οι καταναλωτές να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και συμψηφισμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την κατανάλωση που …

Ενεργειακή κρίση: «Σήμα κινδύνου» από τις επιχειρήσεις – Η λύση του Net Metering

H ενεργειακή κρίση, εκτιμάται, ότι θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην πράσινη ενέργεια, καθώς εδώ και αρκετό διάστημα τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες επενδύουν σε φωτοβολταϊκά.

Όλη η επικαιρότητα