Πάτρα – Καραμανδάνειο: Μικρό νοσοκομείο, μεγάλα θαύματα

> 6.500 παιδιά νοσηλεύτηκαν το 2018 > 31.500 παιδιά αντιμετωπίστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία > 31.500 ακτινολογικές εξετάσεις > 140.000 εργαστηριακές εξετάσεις > 2.500 παιδιά αντιμετωπίστηκαν …

Όλη η επικαιρότητα