Προσθήκη – ανάσα στο νοσοκομείο Πύργου: Ακτινολογικό κάθε μέρα όλη μέρα!

Προσθήκη-ανάσα για το Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», καθώς εξασφαλίστηκε η καθημερινή εφημέρευση του Ακτινολογικού με την προσθήκη ενός επικουρικού Ακτινολόγου …

Όλη η επικαιρότητα