Πάνω από το 90% του υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού Προσωπικού της Ολύμπιον εμβολιάστηκε έναντι του ιού SARS-CoV-2

Στα μέσα Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός της πρώτης δόσης  έναντι του  ιού SARS-CoV-2 για το σύνολο του Προσωπικού της Γενικής …

Σύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης από το «Ολύμπιον» στην Αμαλιάδα – Στην υπηρεσία των νεφροπαθών της Ηλείας

Η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στον πάσχοντα αποτελεί βασική μέριμνα και προτεραιότητα για το θεραπευτήριο «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Α.Ε.» και κατ’ …

Όλη η επικαιρότητα