ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Μειώθηκε πάνω από 60% η παγκόσμια δασική έκταση ανά κεφαλή τα τελευταία 60 χρόνια

Κατά τα τελευταία 60 χρόνια η παγκόσμια δασική έκταση έχει μειωθεί κατά 81,7 εκατομμύρια εκτάρια ή 817 εκατομμύρια στρέμματα (ένα εκτάριο ισούται…

2 Αυγούστου 2022 - 16:00