Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις για το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων με το παλαιό σύστημα

«Οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν με ποιο σύστημα εισαγωγής θα διαγωνισθούν» αναφέρει το υπουργείο  Διευκρινίσεις για …

Όλη η επικαιρότητα