Τριφυλία: Παραίτηση στο Σύνδεσμο Τελλος Αγρας δρομολογεί αντικατάσταση δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου

Αλλαγή φρουράς μετά από παραίτηση που ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, έχουμε στον σύνδεσμο ύδρευσης Τέλλος Άγρας μετά …

Όλη η επικαιρότητα