Επέκταση παροχών μητρότητας σε παρένθετες, τεκμαιρόμενες και θετές μητέρες

Την επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα …

Όλη η επικαιρότητα