Δεν πείθουν τους καταναλωτές τα τιμολόγια εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος

Οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τους εναλλακτικούς προμηθευτές, καθώς διαπιστώνουν αδιαφάνεια στους συμβατικούς όρους, στον τρόπο διαφήμισης και στους λογαριασμούς ρεύματος, …

Όλη η επικαιρότητα