Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος: Η θέση της για το νομοσχέδιο της Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου

Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων επίσημο θεσμικό όργανο των Ελλήνων Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, διαπιστώνει ότι στην …

Όλη η επικαιρότητα