Στην Πάτρα η πρώτη Συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας όλης της χώρας

Στη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας  για την ανταγωνιστικότητα της χώρας επικεντρώθηκε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων …

Όλη η επικαιρότητα