Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 279615/3793/24-9-2019 δημόσια πρόσκληση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, (η οποία δημοσιεύτηκε στον τοπικό …

Όλη η επικαιρότητα