Πέμπτη 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου είναι των: Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης.  Δηλαδή γιορτάζουν οι: Γερβάσιος, Γερβασία Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία. …

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου είναι των: Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως. Δηλαδή γιορτάζουν οι:    Καρπός, Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, …

Τρίτη 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 12 Οκτωβρίου είναι των: Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω. Δηλαδή γιορτάζουν οι:  Ανδρόμαχος, Μάχος, Ανδρομάχη, Μάχη, …

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου είναι των: Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Δηλαδή γιορτάζουν οι:  Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα Βάκχος, Βάκχη, Βακχία …

Τρίτη 5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 5 Οκτωβρίου είναι των: Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη. Δηλαδή γιορτάζουν οι:  Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, …

Σάββατο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 2 Οκτωβρίου είναι των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου. Δηλαδή γιορτάζουν οι:  Κυπριανός, Κυπριανή Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, …

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου είναι του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος. Δηλαδή γιορτάζουν οι: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος. Παράλληλα, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης. …

Όλη η επικαιρότητα