Λαογραφικό Μουσείο Λεχαινών: Ένας χώρος ιστορίας και παράδοσης ανοίγει τις πύλες του στο κοινό

Το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχαινών είναι ένας τόπος αναπαράστασης της πολιτισμικής παραγωγής. Το περιεχόμενό του, που ακόμη εμπλουτίζεται, αποτελείται από …

Όλη η επικαιρότητα