Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση του ποταμού Ενιπέα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της …

Ο Ενιπέας «τρώει» τις περιουσίες – Ανάστατοι οι κάτοικοι Στρεφίου και Σαλμώνης

Ίσως είναι οι καταλληλότερες λέξεις για να περιγράψουν  το πώς νιώθουν  κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Στρεφίου και Σαλμώνης για τα …

Όλη η επικαιρότητα