“Πριμαρόλια – Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας”: Σχέδιο φορέων και περιοχών στο κοινό έργο για τον πολιτισμό της μαύρης σταφίδας.

Την Πέμπτη 21/2/2019 στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και κατόπιν πρωτοβουλίας της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ …

Όλη η επικαιρότητα