Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής

Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας συνιστά για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος-ΣΕΒΕ το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας …

Όλη η επικαιρότητα