Τοποθετούνται νέοι προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων του υπουργείου Οικονομίας

Η ισχύς της απόφασης για την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς επίσης και …

Όλη η επικαιρότητα