Προστασία 1ης κατοικίας: Συνολικά 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Για το διάστημα από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2019 έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες Ολοκληρώθηκε …

Όλη η επικαιρότητα