Μια καινούργια αφετηρία για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα

Από σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ένα νέο πλαίσιο για τη διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών της, αναφέρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, …

Όλη η επικαιρότητα