Πρόσθετη χρηματοδότηση των Δήμων ύψους 2 δις

Ψηφίστηκε στη βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας για την πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, με …

Όλη η επικαιρότητα