Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και άλλα οδικά έργα που θα συμβάλουν στην άμβλυνση της συμφόρησης

Το περιβαλλοντικό όφελος Η αύξηση του όγκου των μεταφορών οδηγεί στην αύξηση των πιέσεων στο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά στη μεταβολή του κλίματος …

Όλη η επικαιρότητα