Τα έξι νησιά που αν έχεις ακίνητο είσαι τυχερός γιατί το real estate θεωρείται θησαυρός

Τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω επενδυτικής ανάπτυξης αλλά και εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του Airbnb …

Όλη η επικαιρότητα