Τριφυλία: Δύο ρέματα “φονιάδες” με κακή συντήρηση των αποδεκτών ομβρίων

Το θέμα των ρεμάτων που δεν διευθετήθηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν έργα υποδομής αποτελεί σοβαρό αντικείμενο μελέτης από τους ειδικούς εδώ …

Όλη η επικαιρότητα