Διοργάνωση της 6ης Συνάντησης Εργασίας Ενδιαφερομένων Μερών στο πλαίσιο του έργου Rur@l SMEs του προγράμματος «INTERREG Europe 2014 -2020»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως εταίρος στο έργο Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και …

Όλη η επικαιρότητα